You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Finnmarks Gull

Noen bilder har tatt i finnmark en plass

Blåbær I Finnmark

Blåbær i finnmark.

Jordbær På Nordkyn

Jordbær her på Nordkyn. Skal legge flere bilder

Litt Historiesiden 2021

Startet om nettsider var på MSN Grupper men dette tilbudet er legget ned, Mitt første var www.akselsenfinnmark.com vis jeg ikke husker for mye feil. Ønsket å få til en startside med masse linker, så har jeg prøvd å få til med drive chat.Nu holder på forselige hobbyer som for eks Litt med nettsiden, bygger selv datamaskiner, så har jeg kjøpt meg båt så fisker torsk, sei, hyse og så fanger jeg kongekrabbe også Dette er kort fortalt om SFANett.no

På Nordkyn

På Nordkyn

Siste nytt