You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Tett kloakk

- Denne tilstanden er vanlig blant kyllinger, mindre vanlig blant voksne fugler, men kan forekomme.

- Kloakken går tett av avføring.

- SYMPTOMER; hos kyllinger opp til 10 dager gamle; slapphet, avføringen klistret til kloakken. Hos voksne fugler; stinkende avføring som kleber seg til fjærene ved kloakken.

- Prosentvis angrep: vanligvis begrenset

- Dødelighet er mulig, dersom kloakken forblir tett

- Funn ved disseksjon: Utvidet rektum tilstoppet med avføring

- Sykdommen kan minne om arizonosis og paratyphoid hos kyllinger; bortsett fra at tilstoppingen rammer færre kyllinger og at de ellers ser friske ut.

- Diagnose; symptomer

- Årsaken til dette er ukjent, men konsistensen på avføringen kan være avhengig av føde og/eller avkjøling

- Smitteveier; Spres ikke fra fugl til fugl

- Hold kyllingene varme, ikke klekk egg fra angrepne høner; dette for å unngå arvelig disposisjon

- Behandling; plukk vekk avføringen, fjern kyllinger som ikke kommer seg

- Det er ingen kjent risiko for mennesker i denne forbindelse.