You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Salmonella Pullorum

Aktuell lenke: Avisa Nordland 22.11.2003

Artikkel om utbruddet av Salmonella i Fauske

I Norge er Salmonella svært sjelden. De to hobbybestningene på Fauske som ble rammet av Salmonella, har begge slaktet ned alle hønsene. Salmonella Pullorum forårsaker svært sjelden sykdom hos mennesker, men det finnes andre salmonnellatyper som gjør det.

Bakteriene smitter ved rugeegg. Dette kan skje på to måter. Plommen kan være blitt infisert under dannelsen av egget i en infisert høne, eller eggskallet kan være blitt infisert utenfra og bakterien har trengt gjennom skallet og inn i egget.

En infisert kylling kan dø i egget mot slutten av rugetida, eller den kan klekkes og smitte friske kyllinger som den kommer i kontakt med.

Ellers spres bakterien gjennom infisert drikkevann, fluer, skadedyr, ville fugler, brukt utatyr, sko og lignende, og hønsene får bakterien inn gjennom munnen.

Salmonella bekjempes hovedsaklig gjennom nedslakting og desifisering. Salmonellabakterier kan leve i årevis, men ikke over 60 grader C