You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Omphalitis (Navleinfeksjon)

Dette er en form for bakterieinfeksjon (colibacillosis), som er vanlig blant kyllinger.

- Navlen er infisert.

- Inkubasjonstiden er 1-2 dager (er til stede ved klekkingen)

- Forløp: Akutt

- SYMPTOMER; døde kyllinger i egget ved slutten av rugeperioden, nyklekka kyllinger føles våte

i kyllinger opp til 4 uker;henger med hodet, klumper seg nær varmen, forskjellig størrelse, ikke interessert i vann eller mat, utspilt mage med ufordøyd plommesekk, uhelet, rød, svullen, våt rufsete navle, noen ganger diaré, død.

- Prosentvis angrep: vanligvis begrenset med mindre de sanitære forhold i klekkeren er dårlige.

- Dødelighet; opp til 15 prosent, starter ved klekkingen og fortsetter opp til 3 uker. Kan øke i løpet av klekkesesongen.

- Funn ved disseksjon: Uhelet navle, væske under skinnet, blåfarget mageparti (noen ganger gulgrønt og vannholdig eller gulbrunt og ostelignende, lukter gjerne ubehagelig)

- Diagnose; symptomer og undersøkelsesfunn

- Escherichia coli kombinert med Staphylococcus aureus, Straptococcus faecalis og andre bakterier.

- Smitteveier; infisert avføring på rugeegg, høy fuktighet under ruging hindrer navlen fra å lukke ordentlig, bakterier i rugemaskinen (eller i egget) som har trengt gjennom eggeskallet før eller under rugingen og kommer inn i uhelet navle, mat, vann, strø som er infisert gjennom avføring, ikke overført fra endre fugler

- Ingen effektiv behandling, dersom nylig anskaffede kyllinger oppviser en høy dødsrate, så noter deg hvor de kommer fra.

- Rug bare reine, hele egg, kontroller fuktigheten i rugemaskinen, reingjør og desinfiser rugemaskinen mellom innsett.
- Det er ingen kjent risiko for mennesker i denne forbindelse, dersom en utviser god hygiene etter å ha håndtert infiserte kyllinger