You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Mykoplasma (Kronisk luftveissykdom)

Også kalt CRD (Cronic Respiratory Disease), MG, PPLO (pleuropneumonialike organism) infeksjon, stress-sykdom (en form for mycoplasma).(Samme sykdom kalles hos kalkuner for "infectious sinusitis"

- Denne sykdommen er vanlig verden over, først og fremst om vinteren, og da gjerne i større kommersielle flokker.

- Sykdommen angriper luftveiene, noen ganger hele kroppen.

- Inkubasjonstiden er 6 til 21 dager.

- Utvikling; kronisk, langsom spredning, varer lengst i kaldt vær.

- SYMPTOMER: I broilere, 3-8 uker gamle: redusert matinntak, langsom vekst

I større eller fullvoksne fugler: ingen symptomer, eller vantrivsel, hosting, snøfting, gurgling, ralling, oppsvulmet ansikt, snørr, litt utstående fjær, utflod i øynene, pipende stemme, nedsatt verping, noen ganger mørknet hode, nedsatt appetitt, vekttap, gulaktig avføring

Nesten alle i flokken blir smittet

- Dødeligheten er vanligvis lav, unntatt hos unge fugler

- Funn ved disseksjon: tykk puss i nese og svelg, osteaktig materie i lungene, fortykninger i hjerteposen, gjennomsiktig film som dekker leveren

- Sykdommen minner om andre luftveissykdommer (infectious coryza, cholera, infectious bronchitis, Newcastle), med unntak av at CRD spres langsommere enn disse

- Diagnose stilles på bakgrunn av flokkens historie (årstid, alder, mulig kontakt med smittebærere), symptomer (luftveislidelse, vekttap, nedsatt verping), disseksjonsfunn, laborativ identifikasjon av bakterier.

- Årsak til sykdommen er Mycoplasma gallisepticum bakterien, ofte fulgt av Escheria coli og/eller et retrovirus; ses ofte i samband med kolera, IB, IC, Newcastle, følger ofte etter vaksinasjon mot IB eller Newcastle

- Smitteveier: Sykdommen smitter gjennom kontakt med infiserte fugler eller fugler som er smittebærere, ved å puste inn smittet støv, fra oppdrettere med rugeegg, via skotøy mv.

- En må forsøke å unngå sykdommen ved at en skaffer seg dyr fra en sykdomsfri flokk, minimaliserer stress forårsaket av plutselige værendringer, endret føde, avkjøling, trekk, for liten plass, transport, utstilling, ormekur, vaksinering, støv, ammoniakkgass eller vaksinasjon.

Etter utbrudd må en gjøre rent og desinfisere hønsehus og la det stå tomt noen uker.

- Behandling for sykdommen finnes ikke. Tylosin (Tylan) eller erythromycin (Gallimycin) vil redusere dødsraten, men de som overlever blir smittebærere. I mange land er dette en rapporteringspliktig sykdom.

- Det er ingen kjent risiko for mennesker i forbindelse med denne sykdommen.

Kommer

Kommer