You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Hønselammelse (Mareks sykdom)

Hønselammelse skyldes et virus, og sykdommen utløses gjerne ved stress, for eksempel "overbefolkning" og flytting. Til og med den naturlige modningsprosessen kan utløse det latente viruset.

Symptomer kan være hengende vinger, lammelser i beina, holdet holdes lavt, vridd nakke, blindhet, plutselig død. Forløpet kan være akutt, syke fugler kan ikke bli friske og bør derfor avlives.

Smitten overføres gjennom kontakt med infiserte fugler eller strø, den kan også spres ved insekter. Spredning skjer ikke gjennom rugeegg eller på skallene av rugeegg. (Står det faktisk i den største amerikanske helseboka)

Kyllinger utvikler en naturlig immunitet mot viruset, hvis de holdes isolert fra smitte til de er 5 måneder gamle. Faktisk er en nyklekket kylling ganske godt beskyttet hvis moren har overført et høyt antistoffnivå gjennom sine egg.

Det finnes vaksine mot viruset, den kan brukes på nyklekte kyllinger. Mange mener det er bedre å avle motstandsdyktige fugler enn å vaksinere.