You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ILT (Infectious laryngotracheitis

Dette er en vanlig hønsesykdom verden over.

Sykdommen angriper de øvre luftveiene hos hønsefugler. Inkubasjonstida er 6 til 12 dager.

Ved et akutt forløp kan 90 til 100% av flokken være smittet i løpet av 2 til 6 uker, dødeligheten kan være høy, opp til 70 %. Symptomene kan være puss fra nesen, hoste (noen ganger blodig), hoderisting, pusting gjennom munnen, gisping (utstrakt nakke på innpust, hodet på brystet under utpust), kveling, gurgling, svulne bihuler, vannflytende øyne, fall i eggproduksjonen, egg med myke skall.

Ved et mildere forløp kan symptomene være vannflytende, betente øyne, svulne bihuler, puss fra nesen, nedsatt eggproduksjon, vantrivsel. Ca 5 % blir smittet, av disse kan dødeligheten være 10 til 20 prosent.

Dyr som overlever, blir smittebærere. Det samme gjelder vaksinerte dyr.Årsaken til sykdommen er et herpesvirus, som lett sprer seg lett fra infiserte fugler eller infisert strø; viruset kan bli spredt via utstyr eller på føttene til smådyr, hunder eller mennesker.

Viruset overlever bare noen dager utenfor hønsekroppen, og kan teoretisk smitte via utsiden av skallet på rugeegg.

Det finnes ikke behandling mot sykdommen. Ved konstatert smitte blir alle dyr slaktet og destruert, innredning revet og brent, og det innføres 3 måneders karantene. I noen tilfeller er eiere og pålagt å fjerne det øverste jordsmonnet hvor hønsene eventuelt har gått. Alle kontaktbestninger i løpet av de siste 3 år blir undersøkt, og får karantene til resultatet er kjent.

Viruset representerer ingen fare for mennesker, men er en stor trussel for hønseindustrien.