You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Lus

Det finnes blodsugende lus og bitende lus. De førstnevnte angriper bare pattedyr, de som biter angriper både dyr og fugler. Det finnes flere sorter lus som angriper høns. Disse lusene angriper ikke mennesker.

Fugler som er angrepet av lus har det ikke bra. De kan bli så irriterte at de verken spiser eller sover godt, og en kan kanskje se at de sturer. De kan bli rastløse og skade seg selv ved å skrape og hakke på kroppen fordi det klør. Fjærene kan bli ødelagt av dette, og det kan forkomme nakne kroppsdeler. Kyllinger kan dø av luseangrep.

Dersom en undersøker fuglen, kan en finne eggmasser ved fjærskaftene, særlig i området ved halen. En må være rask for å få øye på selve lusene, for de gjemmer seg hurtig under fjærene

Er ett dyr angrepet, må du regne med at alle er det. Behandlingen består i å spraye alle fuglene med et dertil egnet stoff, særlig rundt kloakken og under vingene. Behandlingen må gjentas 3 ganger med en ukes mellomrom, for å få med de lusene som klekkes etter hvert. Luseeggene dør nemlig ikke av behandlingen.