You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Klukkhøne

Klukkhøne er et uttrykk vi bruker om ei høne som har "bestemt seg" for å ruge ut kyllinger. Den vil da slutte å verpe etter å ha forsøkt å samle seg noen egg. For å finne ut om høna er "klukk", prøv å stikke handa under den der den ligger på reiret. Hvis høna hakker etter handa di med nebbet, bruser litt med fjærene og lager en spesiell klukkelyd som den ikke lager ellers, er det gode muligheter for at den er "klukk"

Fordelene med å la ei høne ruge ut kyllingene framfor å overlate det til en rugemaskin, er åpenbare. Dette er høna ekspert på, og du trenger ikke bekymre deg om temperatur eller fuktighet er riktig, eller om strømmen går. Når kyllingene klekkes, opparbeider de naturlig immunitet mot mange plager, bl.a. koksidiose gjennom samværet med høna. Og høna passer på at kyllingene får mat, vann og varme.

Nå skal det også sies at ikke alle høner er like gode rugere og kyllingmødre. Dette må en bare erfare. Men enkelte raser er mer kjent enn andre for å egne seg; dette gjelder for eksempel dvergkockiner og silkehøns, men også flere andre.

Det er best å la klukkhøna få ruge et uforstyrret sted. Dette for at ikke andre høner skal forstyrre den, og fordi de ikke skal ta livet av kyllingene når de kommer. La heller ikke flere høner ruge på samme sted.

Hvis du skal løfte høna, så sjekk forsiktig først om hun kanskje holder egg under vingene.

Ei stor høne kan ruge på 12-18 egg av den størrelsen den selv legger.

En gang om dagen forlater høna eggene for å spise, drikke og gjøre fra seg. Den må dermed ha tilstrekkelig mat og vann nær reiret. Ellers spiser ei høne ofte ikke så mye mens den ruger, og hvis klekkinga av en eller annen grunn slår feil etter at det er gått 21 dager, så kan den rett og slett fortsette å bli liggende på reiret til den sulter i hjel.

Ikke forstyrr høna unødig mens den ruger, men hold øye med det som skjer under klekkinga, slik at du kan "trå til" hvis høna ikke oppfører seg normalt overfor kyllingene, eller det skulle skje noe uforutsett, slik at du må fostre opp kyllingene sjøl.