You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Innavl

Innavl er er sikker måte å redusere klekkeresultatet på. Langvarig og tett innavl forårsaker en spesiell problematikk. Dårlig klekkeevne er det første tegnet. Senere tegn er at hønene i stammen legger færre og færre egg, og at kyllingene som klekkes er pinglete og at de kanskje dør like etter at de er klekket.

Det har lett for å bli innavl hvis du avler på en utstillingsstamme, eller hvis du prøver å bevare en sjelden rase. Etter bare seks til åtte generasjoner med bror-søster avl kan klekkeevnen være så nedsatt at stammen er utryddelsestruet på grunn av at den ikke greier å reprodusere seg.

Det er to forskjellige årsaker til dette; arvematerialet blir mer og mer konsentrert og selve innavlingen. Dermed er det også to måter å omgå problematikken på. Først er det utvalget av avlsdyr: Velg dyr som legger høyt antall egg, som også viser seg å klekke bra. Du må også se på livskraften til avkommet.

For det andre bør en sette sammen avlsdyrene slik at individene er mindre beslektet - og flokken bør være STOR!Det beste er å sette inn dyr fra en annen stamme. Resultatet blir det motsatte av innavl. Kyllingene blir livligere, vokser bedre og får bedre reproduksjonsevne, altså øker klekkeprosenten!