You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Feilfinning ved ruging og klekking

  Feilfinning ved ruging og klekking  
PROBLEM ÅRSAK FEILRETTING
Eggene:
ubefruktet for mange eller for få haner 1 hane til 12 mindre høner
1 hane til 8 store høner
hanen er for gammel bruk en yngre hane
hanen er for feit få hanen i bedre form - skift fôr
hanen har skader på føtter eller bein behandle skadene
frossen kam og hakelapper behandle for frostskader
utstrakt utstillingsvirksomhet hold avlshanen mer hjemme
rugeeggene har vært oppbevart for lenge oppbevar eggene kortere tid
feil oppbevaringstemperatur for rugeegg oppbevar rugeegg ved 13 grader C
for feite eller for tynne høner få hønene i bedre form - skift fôr
flokken har for det for trangt

 

gi avlsdyra større rom
blodring i egget avlsdyra er ikke friske sjekk for parasitter og sykdommer
for lite vitaminer i fôret gi alfalfaspirer og tran
rugeeggene har vært avkjølt eller for varme samle inn egg flere ganger om dagen
feil ved gassing av egg (for desinfisering) gasses ikke mellom 12 og 96 timer
feil rugetemperatur

sjekk temperaturen flere ganger daglig
grønnaktig utseende aspergillose (skyldes soppsporer) unngå å ruge egg med skadet skall eller dårlig skall, rengjør og desinfiser rugemaskinen mellom klekkingene


Fostrene:
dør dag 1 - 2 rugeeggene er oppbevart for lenge oppbevar eggene kortere tid
feil rugetemperatur korriger temperaturen
for dårlig vending av eggene vend eggene oftere
mangler ved fôret til avlsdyrene gi vitamin- og mineraltilskudd
innavl få tak i en ny hane

dør dag 1 - 7 aflatoxikose (forgiftning fra div soppsporer) unngå å gi avlsdyra mat med jord på !?
dårlig ventilasjon åpne luftventilen mer
mangelfullt kosthold hos avlsdyra gi melk, hvetekorn/maiskorn, alfalfaspirer, tran

dør dag 12-18 for høy eller for lav temperatur kontroller temperaturen
dårlig ventilasjon åpne luftventilen mer
mangelfullt kosthold hos avlsdyra gi melk, hvetekorn/maiskorn, alfalfaspirer, tran

dør dag 19-21 (gulaktig brun væske i egget)

coliinfeksjon rug bare helt reine egg
dør dag 21 (uten å pipe) utilstrekkelig eggvending vend eggene oftere
arvelig svakhet bruk avlsstamme med høy klekkeevne
feil temperatur kontroller temperaturen
psudomonas (bakterieinfeksjon) øk rensligheten i klekkemaskinen

dør dag 21 (har pepet) for lav fuktighet øk fuktigheten
for lav temperatur øk temperaturen
midlertidige temperatursvingninger kontroller temperaturen

dør dag 21 (uten å pipe eller har pepet) omphalitis (flere bakterieinfeksjoner samtidig) rug bare helt reine egg
paratyphoid (infeksjon av salmonellabakterie -150 forskjellig mulige)

rug egg bare fra typhoidfrie avlsdyr
dør dag 21 (har pepet, men kyllingene er for store til å arbeide seg ut av skallet)


dårlig ventilasjon åpne luftventilen mer
Klekkingen:
tidlig høy temperatur i rugemaskinen senk temperaturen 1/2 grad
langsom (langt tidsrom) lav temperatur i rugemaskinen øk temperaturen 1/4 grad
sein for lav temperatur øk temperaturen
strømbrudd dekk til rugemaskinen ved strømbrudd
rugeeggene oppbevart for lenge oppbevar rugeeggene kortere tid


Kyllingene:
kommer seg ikke fri fra skallet luftfuktigheten under klekkingen er for lav øk luftfuktigheten under klekkingen
temperaturen under klekkingen er for høy senk temperaturen 1/2 grad ved klekketidspunktet
for høy luftstrøm under klekkingen lukk luftventilen noe

klebende, skallene sitter fast luftfuktigheten under klekkingen er for lav øk luftfuktigheten under klekkingen
klebende, innsmurt med eggeplomme temperaturen under klekkingen er for lav øk temperaturen under klekkingen
luftfuktigheten under klekkingen er for høy åpne luftventilen noe

uhelede navler temperaturen under klekkingen er for høy senk temperaturen under klekkingen
fluktuerende temperatur sjekk at det er reint rundt vifta i rugemaskinen
luftfuktigheten under klekkingen er for lav øk luftfuktigheten under klekkingen

små for små rugeegg pass på minstevekta for rugeegg
for lav luftfuktighet øk luftfuktigheten
for høy temperatur senk temperaturen
sprikende bein for høy temperatur senk temperaturen
krokete tær for lav temperatur øk temperaturen
store, bløte og svake for lav temperatur øk temperaturen
dårlig ventilasjon åpne luftventilen
uabsorbert plommesekk for høy luftfuktighet under rugingen senk luftfuktigheten 
bløte og lukter stygt omphalitis rengjør og desinfiser rugemaskinen
korsnebb arv fjern opphavet