You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Dødelige gener

 

Chabos bærer et gen som er knyttet til egenskapen korte ben. Dersom ei høne som er bærer av dette genet, får kyllinger med en hane som er bærer av det samme genet, så vil 1/4 av kyllingene dø i løpet av den første uka av rugetida.

New Hampshire er bærer av et dødelig gen som forårsaker at kyllingene dør den 20. og den 21. dagen i rugeperioden. Tegn på dette er krokete nebb, kort overnebb og vinger og forkortete leggmuskler.

Sølvgrå Dorking er bærer av et dødelig gen som forårsaker død på den 9. dagen i rugeperioden.. Fostrene har korte nakker og korte nebb.
Barnevelder kan bære med seg et gen kalt "Donald Duck syndromet". Det innebærer at øvre del av nebbet krøller seg oppover, nedre del krøller neg nedover, og døden inntreffer i de siste dagene av rugeperioden.

Medfødt "skjelving" kan skyldes et dødelig gen som er funnet hos mange raser, blant andre Ancona, Plymouth Rock, Rhode Island Red, hvite Italienere og hvite Wyandotte. Kyllingne klekkes, men kan ikke kontrollere nakkemusklene, slik at hodet faller til siden når de prøver å stå. De greier verken å spise eller å drikke, og dør ganske snart.

Hos Svart Minorka forekommer et dødelig gen som kommer til syne ved korte ben med ekstratær.
Rhode Island Red; korte ben, vinger og nebb.
Hvite Italienere; korte ben og papegøyenebb.
Hvite Wyandotte; tidlig fosterdød.
Det finnes flere dødelige gener enn det som er nevnt her.
To gener som ikke er dødelige, men som gir redusert klekkeevne, er krøllbefjæring og haleløshet.

Et resultat av innavl kan være konsentrasjon av dødelige gener eller arveegenskaper. Det er snakk om ressessive (vikende) gener som viser seg når to dyr med samme arvemateriale settes sammen i avl. Flere dødelige gener er bundet opp til særskilte raser. En måte å unngå effektene av disse genene, er å unngå å avle på nært beslektede dyr. Eller omvendt; kontrollert avl av beslektede dyr, for å finne fram til og dermed unngå de dyrene som er bærere av genet.