Høner (Tamhøns)

Høns (Tamhøns)

Alle fuglene på denne sida hører til ordenen Hønsefugler (Galliformes). Du finner bilder av våre og ikke minst andres raser med bilder og en kort beskrivelse. Fargenavn oppgis der det er mulig i følge den Skandinaviske fjærkrestandarden. En del raser finnes i flere farger enn de godkjente. Vi tar med bilder av både farger og raser som ikke er godkjente eller ikke oppfyller standarden fullt ut. Tusen takk til alle som har bidratt med bilder!

Om oss

Kommer