Groninger Meeuwen stammer fra provinsen Groningen i Nederland

Groninger Meeuwen stammer fra provinsen Groningen i Nederland. De skal være beslektet med Østfrisiske Møwen. I 1978 kunne en konstatere at det bare var 3 oppdrettere med 30 dyr igjen av Groninger Meeuwen. Dermed ble det startet en nederlandsk spesialklubb i 1980 for denne sjeldne rasen. I dag er det 35 oppdrettere av denne rasen. Den finnes i følgende fargevarianter; sølv svartflekket, gull svartflekket og sitron svartflekket. Disse fargevariantene finnes også i dverg. Denne hønserasen er i skrivende stund ikke godkjent i Skandinavia.

Vekt: Hane 2,2 kg Høne 1,8 kg Eggvekt 55 g, ca 180 egg i året.

 

Sølv svartflekket hane. Eier og foto: Johan Kloosterman

Sølv svartflekket høne. Eier og foto: Johan Kloosterman

Eier og foto: Johan Kloosterman

Om oss

Kommer