Salmonella Pullorum

Hjem / Sykdommer / Salmonella Pullorum

Salmonella Pullorum

Av Januar 31, 2017 Fjorfe.no

Aktuell lenke:Avisa Nordland 22.11.2003 Artikkel om utbruddet av Salmonella i Fauske

I Norge er Salmonella svært sjelden. De to hobbybestningene på Fauske som ble rammet av Salmonella, har begge slaktet ned alle hønsene. Salmonella Pullorum forårsaker svært sjelden sykdom hos mennesker, men det finnes andre salmonnellatyper som gjør det.
Bakteriene smitter ved rugeegg. Dette kan skje på to måter. Plommen kan være blitt infisert under dannelsen av egget i en infisert høne, eller eggskallet kan være blitt infisert utenfra og bakterien har trengt gjennom skallet og inn i egget.
En infisert kylling kan dø i egget mot slutten av rugetida, eller den kan klekkes og smitte friske kyllinger som den kommer i kontakt med.
Ellers spres bakterien gjennom infisert drikkevann, fluer, skadedyr, ville fugler, brukt utatyr, sko og lignende, og hønsene får bakterien inn gjennom munnen.
Salmonella bekjempes hovedsaklig gjennom nedslakting og desifisering. Salmonellabakterier kan leve i årevis, men ikke over 60 grader C

 

Kommer

Kommer

Kommer.

Det er SFANett.no sitt nettverk

Dette er en helt og holden en privat side, her skal man har go nettvet regler som gjelder, klarer man ikke holde disse så har man ikke noe på denne siden gjøre!

Privat område

Privat

Logg inn hos SFANett.no

For lese e-post

Office Outlook Web Access