Høner (Tamhøns)

Alle fuglene på denne sida hører til ordenen Hønsefugler (Galliformes). Du finner bilder av våre og ikke minst andres raser med bilder og en kort beskrivelse. Fargenavn oppgis der det er mulig i følge den Skandinaviske fjærkrestandarden. En del raser finnes i flere farger enn de godkjente. Vi tar med bilder av både farger og raser som ikke er godkjente eller ikke oppfyller standarden fullt ut. Tusen takk til alle som har bidratt med bilder!

Det er SFANett.no sitt nettverk

Dette er en helt og holden en privat side, her skal man har go nettvet regler som gjelder, klarer man ikke holde disse så har man ikke noe på denne siden gjøre!

Privat område

Privat

Logg inn hos SFANett.no

For lese e-post

Office Outlook Web Access